VÍTAME VÁS NA STRÁNKACH

MO SRZ Malé Leváre – Veľké Leváre

Naša organizácia ponúka svojím členom 9 lovných
kaprových revírov.

Ceny členského, rybárskych povolení a štátnych lístkov

MO SRZ MALÉ LEVÁRE - VEĽKÉ LEVÁRE

O Z N A M !!!

Oznamujeme naším členom, že výdaj povolení na rybolov sa uskutoční v dňoch 07,03, 13.03, 21.03 a 28.03 vždy v čase od 13:00 do 15:00 na výdajnom mieste na rybárskej chate v RO Rudava v Malých Levároch.

Každý člen, ktorý má záujem o vydanie povolenia na rok 2021, musí min. jeden deň pred dňom vydávania povolení zabezpečiť odovzdanie obálky, ktorej obsahom bude, členský preukaz a dostatok peňazí na zaplatenie požadovaného druhu povolenia.

Na obálku každý uvedie celé meno, dátum narodenia, telefónny kontakt, hodnotu peňazí v obálke, druh povolenia o ktoré má člen záujem, či má záujem o vydanie rybárskeho lístka ( tzv štátny rybársky lístok ) na rok 2021 a či má za rok 2020 odpracovanú brigádu. Takúto obálku odovzdá buď členovi výboru ( Kujan Jozef, Pullmann Radoslav ) alebo na výdajni v jednom z uvedených termínov vydávania!

Povolenie na rybolov bude pripravené na prevzatie na najbližší deň vydaja povolení.

Do priestorov chaty bude zákaz vstupu a vydávať sa bude cez výdajné okienko!

Žiadame členov, aby rešpektovali usmernenia členov výboru MO a dodržiavali aktuálne nariadenia ÚVZ, ( dodržiavanie rozostupov min. 2 metre, používanie rúšok, ..... ) . V prípade nerešpektovania usmernení alebo nariadení bude výdaj pozastavený až do doby pokiaľ sa situácia so šírením COVID nestabilizuje.

Za pochopenie Ďakujeme.

Výbor MO.

MO SRZ MALÉ LEVÁRE - VEĽKÉ LEVÁRE

O NÁS

Základné informácie o našej organizácií MO SRZ Malé Leváre - Veľké Leváre,
zoznam revírov a dokumenty, ktoré si môžete stiahnuť.

Zoznam členov predstavenstva MO SRZ Malé Leváre - Veľké Leváre,

Zoznam revírov MO SRZ Malé Leváre - Veľké Leváre,

Potrebujete niektorý relevantný dokument,?
Všetky si môžete stiahnuť od nas z webu.

Predaj hosťovacích povolení

Termíny brigád pre členov MO SRZ Veľké Leváre - Malé Leváre, na rok 2021

MO SRZ MALÉ LEVÁRE - VEĽKÉ LEVÁRE

AKTUALITY

Základné informácie o dianí v našej organizácií MO SRZ Malé Leváre - Veľké Leváre.
Z posledných udalostí, noviniek a plánovaných akcií vyberáme..

Oznam!

Oznamujeme našim členom, že schránka na odovzdávanie záznamov o úlovkoch je umiestnená pri vchode do budovy zdravotného strediska.
Adresa : Komenského 997,  Veľké Leváre.

Zároveň žiadame našich členov, aby riadne vyplnené záznamy o úlovkoch odovzdávali už len do tejto schránky.

Minimálne a maximálne lovné miery rýb na našich revíroch schválené Ministerstvom ŽP SR.

Kapor rybničný: min. miera: --- cm,max: 70 cm
Lieň sliznatý: min. miera: 40 cm, max: --- cm
Úhor: min. miera: 60 cm, max: --- cm

Zároveň upozorňujeme na povinnosť mať v povinnej výbave rybársku podložku na revíroch, kde je stanovená najvyššia lovná miera rýb.

Vyhláška č. 381, v kocke.

INDIVIDUÁLNA OCHRANA RÝB, DOLNÁ A HORNÁ LOVNÁ MIERA...
Tu si môžete stiahnuť prehľadnú tabuľku o dobách a spôsobe lovu. Za tabuľku ďakujeme p. Pavlovi Zvozilovi.
List aplikácie Microsoft Office Excel, Veľkosť 33,7 kB.

MO SRZ MALÉ LEVÁRE - VEĽKÉ LEVÁRE

FOTOGALÉRIA

Podeľte sa s nami o fotografie Vaších úlovkov, fotografie z vychádzok k vode a všetkým tým
s čím by ste sa s nami radi podelili. Fotografie stačí zaslat mailom na marian.hentek@gmail.com.
Vyhradzujeme si právo korektúr a odmietnuť zverejnenie, bez nutnosti o tomto informovať.

Doba lovu a povolené spôsoby lovu

Tu si môžete stiahnuť prehľadnú tabuľku o dobách a spôsobe lovu. Za tabuľku ďakujeme p. Pavlovi Zvozilovi.