Zraz členov je vždy o 08,00 hod. pri rybárskej chate na štrkovisku Kňaz, v Malých Levároch. Treba si so sebou vziať pracovné náradie a pracovné ochranné pomôcky, vhodnú obuv a rybárske doklady, k potvrdeniu účasti na brigáde.

MESIACDÁTUM BRIGÁDYMIESTO STRETNUTIA
Marec17.03.2024
( Nedeľa )
Rybárska chata
o 08,00 hod.
Apríl07.04.2024
( Nedeľa )
Rybárska chata
o 08,00 hod.
21.04.2024
( Nedeľa )
Rybárska chata
o 08,00 hod.
Máj12.05.2024
( Nedeľa )
Rybárska chata
o 08,00 hod.
26.05.2024
( Nedeľa )
Rybárska chata
o 08,00 hod.
Jún16.06.2024
( Nedeľa )
Rybárska chata
o 08,00 hod.
Júl14.07.2024
( Sobota )
Rybárska chata
o 08,00 hod.
September08.09.2024
( Nedeľa )
Rybárska chata
o 08,00 hod.
22.09.2024
( Nedeľa )
Rybárska chata
o 08,00 hod.
Október20.10.2024
( Nedeľa )
Rybárska chata
o 08,00 hod.
November10.11.2024
( Nedeľa )
Rybárska chata
o 08,00 hod.
24.11.2024
( Nedeľa )
Rybárska chata
o 08,00 hod.

Spoločné plánované brigády sa budú konať iba za priaznivej pandemickej situácie. V opačnom prípade bude brigáda automaticky zrušená a brigádu si treba dohodnúť individuálne.

Kontakty:

Mário Kozák: 0908 750 167,
Marek Lenghart: 0908 862 872,
Marián Hentek:  0905 947 412,
Pavel Fajták: 0903 434 671,
Jozef Kujan: 0905 290 913,
Peter Helešic: 0918 982 739,

Každý člen MO SRZ ktorý dovŕši vek 18 rokov má povinnosť odpracovať brigádu  v trvaní 10 hodín. Členovia ktorí dovŕšili vek 62 rokov, deti a mládež do 18 rokov, ženy , ZŤP, členovia výboru a rybárskej stráže sú od tejto povinnosti oslobodení.

Ak si člen MO SRZ brigádu za príslušný kalendárny rok neodpracuje, je povinný zaplatiť za neodpracovanú brigádu poplatok vo výške 50,- € ( za každú hodinu neodpracovanej brigády zaplatí 5,-€ ).

Brigádu je možné si dohodnúť aj mimo uvedených termínov s hlavným hospodárom.

V prípade potreby, budú vyhlásené i mimoriadné brigády.

  • Každý brigádnik si vo vlastnom záujme zabezpečí pracovný odev, vhodnú obuv, ochranné rukavice a pracovné náradie ( lopata, sekera, píla, atď. )
  • Každý brigádnik je povinný dodržiavať pokyny brigádneho referenta  ktorý je v danom dni určený ako dozor.
  • V prípade nepriaznivého počasia sa brigáda automaticky ruší, čím nevzniká nárok na zapísanie brigády.
  • Odpracovaná brigáda sa zaznačí do záznamu o úlovkoch, z toho dôvodu je nutné, priniesť si tento záznam so sebou.

Výbor MO SRZ Malé Leváre – Veľké Leváre