Výbor MO SRZ Malé Leváre – Veľké Leváre

Vás pozýva na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 10.4.2022 ( nedeľa ) o 8:30 hod. v kultúrnom dome vo Veľkých Levároch.

Doba predaja HP je od 1.6 do hlavného jesenného zarybnenia ( november ).

Predaj hosťovacích povoleniek:

Pavel Fajták 0903434671

Jozef Kujan 0905290913

Ceny hosťovacích povolení pre členov SRZ:
Povolenka
Denné povolenie na kaprové revíry pre dospelých10,00 EUR
Týždenné povolenie na kaprové revíry pre dospelých40,00 EUR
Týždenné povolenie na kaprové revíry pre deti5,00 EUR

Ceny hosťovacích povolení pre návštevníkov ktorí nie sú členmi SRZ:
Povolenka
Denné povolenie na kaprové revíry pre dospelých30,00 EUR
Týždenné povolenie na kaprové revíry pre dospelých80,00 EUR
Denné povolenie na kaprové revíry pre deti10,00 EUR