Výbor MO SRZ Malé Leváre – Veľké Leváre

Vás pozýva na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 10.4.2022 ( nedeľa ) o 8:30 hod. v kultúrnom dome vo Veľkých Levároch.

Doba predaja HP je od 1.6 do hlavného jesenného zarybnenia ( november ).

Predaj hosťovacích povoleniek:

Pavel Fajták 0903434671

Jozef Kujan 0905290913

Ceny hosťovacích povolení pre členov SRZ:
Povolenka
Denné povolenie na kaprové revíry pre dospelých20,00 EUR
Týždenné povolenie na kaprové revíry pre dospelých60,00 EUR
Týždenné povolenie na kaprové revíry pre deti vo veku 3 až 14 r.5,00 EUR

Ceny hosťovacích povolení pre návštevníkov ktorí nie sú členmi SRZ:
Povolenka
Denné povolenie na kaprové revíry pre dospelých30,00 EUR
Týždenné povolenie na kaprové revíry pre dospelých80,00 EUR
Denné povolenie na kaprové revíry pre deti vo veku 3 až 14 r.10,00 EUR