Výbor MO SRZ Malé Leváre - Veľké Leváre

Predseda -  Marián Hentek - 0905947412 - marian.hentek@gmail.com
Podpredseda - Jozef Kujan - 0905290913 - kujan.jozo@gmail.com
Tajomník - Ing. Jozef Landl - 0911491023 - jozeflandl@centrum.sk
Hlavný hospodár - Peter Patoprstý  - 0903580901
Člen výboru - Mário Kozák - 0908750167 – cajko89@gmail.com
Člen výboru - Marek Lenghart - 0908862872
Člen výboru - Pavel Fajták - 0903434671

Kontrolná komisia:

Predseda KK - Mračna Jozef
Člen KK - Varhaník František
Člen KK - Ďuriš Richard

Disciplinárna komisia:

Stanislav Sivák
Patrik Jurkovič
Albín Bartalský