Zarybnenie násadou sumca

V pondelok 23.7.2018 prebehlo zarybnenie násadou sumca o veľ kosti 7cm, pričom rybky boli roznášané postupne pozdĺž brehov. Veľká vďaka všetkým, ktorí sa zúčastnili zarybňovania a pomohli tak dobrej veci. Petrov zdar!

Štrk.Kňaz /1-0970-1-1/ 1500ks
Raudazi /1-0590-1-1/ 340ks
St.Morava /1-0440-1-1/ 330ks
Odp.Kanál /1-0430-1-1/ 330ks


Spolu: 2500ks